• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Nlp ( Nöro Linquistic Programming )

Muğla NLP

Geleceği kazanmak için, ilk önce kendimize bakma, hatayı kendimizde arama zamanı çoktan geldi. Toplum olarak bunun farkına vardık. Kısaca Muğla NLP olarak tanınan ve beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten Beyin Dili Programlama büyük ilgi görmektedir. Bu ilgi, sadece bizde değil tüm dünyada vardır. Peki, tüm dünyada bu kadar ilgi gören Muğla NLP ne anlama gelmektedir. İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen Muğla NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir. Tahsiliniz ve mesleğiniz ne olursa olsun, çalıştığınız alanda muhtemelen, epey etkili olacak ve sizin açınızdan, ötek

Muğla Nlp

Muğla NLP

Muğla NLP eğitimi programları ile kişinin farkına vardığı bir diğer konu da; yanlış bir düşünce yapısının tetiklediği davranışlar yüzünden her konuda başarısız olan insan, arzu ettiği sonuca ulaşabilmek için öncelikle düşünce yapısı ve izlediği yöntemleri değiştirmelidir. Değişim ve gelişimi içeren Muğla NLP sezgisel ve eğlencelidir. Muğla NLP, bütün iniş ve çıkışlarıyla dünyayı ve insanları nasıl tanıdığınız, neyi nasıl yaptığınız ve kendi gerçeklerinizi nasıl yarattığınız konusundaki deneyimlerinizle ilgilidir. Duygularının yoğunluğu, keskinliği, büyüklüğü, sıklığı, derinliği ve yeri onlar için önemlidir. Hangi temsil sistemini ağırlıklı kullanıyorsak o sistem düşünce algılarımızı ve davranışlarımızı oluşturmada yönümüzü belirler. Buna bağlı olarak bi

Muğla Nlp Nedir?

Muğla NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen Muğla NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. Gerçek yaşam davranışlarını ilgilendiren ve değişmez bilimsel bir teori, kısaca; bir takım yol gösterici prensip, davranış ve tekniklerden oluşan bir davranış teknolojisidir. Davranışlarınızı istediğiniz şekilde değiştirme, benimseme veya elemenize izin verir ve akıl, duygu ve fiziksel iyilik halinizi seçme yeteneği sunar. Muğla NLP’nin İş Yaşamına Katkıları; İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Muğla Nlp (Neuro Linquistic Programming)

Muğla NLP

Düşünce kalıbı değiştirmeye başladığınızda ve alışkanlıklarınızı, nasıl bu engelleri aşmak için gereksinim duyacağınız vardır. Bu zihinsel koşullar geçmiş öğrenme inanç ve deneyimleri ile oluşturulan inanılıyordu. Bir kişinin beş duyu ile ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Sinir sistemiyle ilgili bir şey vardır sinirsel açıdan ilk özelliğidir. En önemli becerileri ve teknikleri kullanmak temel duyu durumun yanı sıra, bireyler zihin kontrol edebilmek için Muğla NLP çok faydalı olabilir. Nlp kelimesinin anlamı Neuro Linguistic programıdır. Türkçe karşılığı ise sinir dili programıdır. Artık başarı değince akla okul, iş ve özel hayatla ilgili ayrımlar yapılıyor. Çocuklar başarı için hedefleniyor ve motive ediliyor. İş yerinde daha verimli çalışabilmeniz için üstünüz size yine benzer şeyler uygulanıyor. Özel hayatınızda yine aynı durumla karşı karşıyasınız. Muğla Kişisel gelişim için psikologlardan tutunda birçok kişisel gelişim kitap

Muğla Nlp

Muğla NLP

Muğla NLP bize sahip olduğumuz otomatik tepkileri nasıl tespit edebileceğimizi gösteriyor. Böylece belli reaksiyonlar ve davranışlar üretmek için kendi kendimizi nasıl etkilediğimizin farkına varırız. Daha sonra, istediğimiz zaman en faydalı olanları uygulamayı bilinçli bir şekilde tercih edebiliriz. Böylece ihtiyacımız olduğunda onun ortaya çıkmasını ümit etmekten ziyade kendi mükemmelliğimizi sahneye çağırabileceğiz. Aynı zamanda mükemmelliğimizi otomatik programlara şeklinde nasıl geliştirebileceğimizi öğrenerek ve NLP araştırmacıları tarafından tespit edilen bazı mükemmellik kalıplarını ekleyerek daha az uygun olanların yerine başkalarını koyabiliriz. NLP´nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin

Muğla Nlp Eğitimi

Muğla NLP Eğitimleri

Anne karnından itibaren aslında birey yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Bilinçaltına depolananların arasında kulağımıza okunan ezan, annemizin ilk ninnileri ve bunun gibi birçok bilgi mevcut. Yaşanan her olayın kayıt yeri belliyse ve kaydedildiği bir gerçekse o halde birey yaşadığı ve unuttuğunu sandığı birçok negatif olayı da bilinçaltına kaydeder. Bu negatif olaylar ve durumlar kişiyi hayat boyu etkiler ve kişi bunlardan etkilendiğinin çoğu zaman farkında bile olmaz. Muğla NLP çok sayıda teknik üretip güçlü bir tatbik etme geleneğine sahipken aynı zamanda modeller, akış çizelgeleri, güdümsel sistemler, ilkeler ve varsayımlar ve dikkatle işlenmiş savlar ortaya atar. Bu düşünce ekolü ya da akademik taraftarlar topluluğu ayrıntıyı, nesnelliği, bilimsel metodu ve mantıksal sınamayı memnuniyetle karşılar ve özgün kavramların kesinliğini sürdürdükleri için kendileriyle gurur duyarlar. Bir sistem ya da sürecin en küçük parçası bir yaş

Muğla Nlp Tanımı

Muğla NLP

Muğla NLP teknoloji ile gelişerek yeni seçenekler yaratmanın yollarını amaçlıyor. NLP’nin yaratıcıları Bandler ve Grinder’a göre insanların zihinlerindeki dünya modeli bir haritaya benzer ve eğer bir çözüm bulamıyorlarsa bu haritalarındaki kısıtlılık yüzündendir. “Sınırlı olan içinde yaşadıkları dünya değildir. Kendi haritalarının fakirliği onları acı ve ıstırap içinde tutar”. İnsanların çoğu zaman yeni seçeneklere ihtiyacı vardır ve NLP bu fırsatı onlara sunan bir yapıdır. Ünlü aile terapisti Virginia Satir’in dediği gibi “insanlar tercihlere sahip oldukları takdirde en iyiyi yapacaklardır”. Muğla NLP´nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. İnsanların geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa gele

 1 2