• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla NLP Practitioner Eğitimi

Muğla NLP Practitioner Eğitimi
NLP Practitioner

NLP 1970’li yıllarda dilbilimci John Grinder ve matematikçi Richard Bandler’in çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. NLP’ nin özü modellemeye dayanır. Mükemmel performansa sahip olan başarılı bireylerin nasıl bu kadar başarılı olabildikleri üzerinde yoğunlaşmışlardır .Tüm insanların belirli bir takım becerileri var, fakat neden bazı insanlar bu beceriler üzerinde mükemmelleşmişlerdir? Bu iki bilim adamı, çok detaylı bir şekilde, üç ünlü terapistin davranışlarını dikkatle gözlemleyerek modellediler. Bu terapistler, Satir,Perls ve Erickson’du. Modelleme sonucunda bu üç ünlü insanın tarzlarının çok farklı olmasına rağmen kullandıkları kalıpların şaşırtıcı derecede birbirleriyle benzer olduğunu gördüler. Grinder ve Bandler, bundan sonra başka başarılı insanların da modellerini çıkararak çalışmalarını sürdürdüler. 

Muğla NLP Practitioner Eğitimi, başarı stratejilerini modellemenin uygulanabilir olduğu önermesinden doğdu. Önerme şuydu. Başarı her zaman modellenebilir. Ve bir alanda başarılı olmuş bir kişi modellenerek, en az onun kadar başarılı olmak mümkündür.

Yukarıdaki önermenin dayandığı bilimsel öncül şu idi. İnsan biyolojik bir yapıya sahiptir. Ve tüm fonksiyonları, “nörolojik” (sinir sistemsel) süreçler içerir. Hepimiz doğuştan aynı nörolojik formasyona sahip olarak dünyaya geldiğimize göre, sonuç olarak başarı ya da başarısızlığı belirleyen, nörolojik yapımızı kullanabilme düzeyimizdir. NLP’nin N’si (Nöro) bu noktaya işaret eder.

İçimizdeki dünyayla ve dışımızdaki dünyayla ilişki içindeyken, kullandığımız aracı sistem “dil yapılarıdır”. Nörolojik yapımızın şimdiki girdi ve çıktı üretme becerisi, onu nasıl “programladığımız” konusuyla ilgilidir. Dil yapılarını kullanma yoluyla, nörolojimizi şu anda hangi dünyayı oluşturmak istiyorsak, onu meydana getirecek şekilde programlıyoruz.

Muğla NLP Practitioner Sertifikasyon:

7 günlük örgün eğitimin ve süpervizyonların başarıyla tamamlanması sonrasında NLP  Practitioner Adayı yetkinlik değerlendirilmesine tabi tutulur ve  değerlendirme sonunda “NLP  Practitioner” sertifikasını almaya hak kazanır.

Muğla NLP Practitioner Sertifika Programı, iki basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşaması konumundadır. Daha sonra istenilmesi halinde katılınabilecek Master Practitioner seviyesindeki bir NLP eğitimi, uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.

Muğla NLP Practitioner sertifikasyon programını başarıyla tamamlayan kişiler, kendi yaşamlarında NLP’yi aktif olarak uygulayabilir ve müthiş değişimler yaşayabilirler. Buna ek olarak basit düzeyde NLP ile danışmanlık hizmeti verebilirler.

Muğla NLP Practitioner Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için 0252 213 00 98 numaralı telefonu arayabilir ya da Muğla NLP Practitioner Eğitimi tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Muğla NLP Practitioner Eğitimi başlıklı 1811 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın