• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

Muğla Nlp

Muğla NLP

Muğla NLP bize sahip olduğumuz otomatik tepkileri nasıl tespit edebileceğimizi gösteriyor. Böylece belli reaksiyonlar ve davranışlar üretmek için kendi kendimizi nasıl etkilediğimizin farkına varırız. Daha sonra, istediğimiz zaman en faydalı olanları uygulamayı bilinçli bir şekilde tercih edebiliriz. Böylece ihtiyacımız olduğunda onun ortaya çıkmasını ümit etmekten ziyade kendi mükemmelliğimizi sahneye çağırabileceğiz. Aynı zamanda mükemmelliğimizi otomatik programlara şeklinde nasıl geliştirebileceğimizi öğrenerek ve NLP araştırmacıları tarafından tespit edilen bazı mükemmellik kalıplarını ekleyerek daha az uygun olanların yerine başkalarını koyabiliriz. NLP´nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin

Muğla Nlp Tanımı

Muğla NLP

Muğla NLP teknoloji ile gelişerek yeni seçenekler yaratmanın yollarını amaçlıyor. NLP’nin yaratıcıları Bandler ve Grinder’a göre insanların zihinlerindeki dünya modeli bir haritaya benzer ve eğer bir çözüm bulamıyorlarsa bu haritalarındaki kısıtlılık yüzündendir. “Sınırlı olan içinde yaşadıkları dünya değildir. Kendi haritalarının fakirliği onları acı ve ıstırap içinde tutar”. İnsanların çoğu zaman yeni seçeneklere ihtiyacı vardır ve NLP bu fırsatı onlara sunan bir yapıdır. Ünlü aile terapisti Virginia Satir’in dediği gibi “insanlar tercihlere sahip oldukları takdirde en iyiyi yapacaklardır”. Muğla NLP´nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. İnsanların geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa gele

Muğla Nlp

Muğla NLP

Bazı insanlar dünyayı görüntülerle, bazıları seslerle, bazıları da dokunma ile ve hissettikleri ile daha iyi algılar. Dış dünyayı daha ziyade görüntülerle algılayan kişilere görsel, seslerle algılayan kişilere işitsel, dokunma ve hislerle algılayan kişilere ise dokunsal denir. Tüm insanlar bu 3 temsil sistemini de kullanır, ancak bunlardan biri diğerlerine göre daha üstündür. Dilde bir takım genellemeler, silme ve çarpıtmalardan faydalanarak dili ustaca belirsiz kullanma sanatıdır. Böylece belirsiz dille karşımızdakini ikna etmenin yollarını arar ve başarılı bir iletişim kurarız. Bunlar aynı zamanda hipnotik dil kalıplarıdır. Bu dil bilinçli zihni birbirine geçirir ve dikkati dağıtır, bilinçaltına ve diğer kaynaklara girişi mümkün kılar. Bunları itirazları uzaklaştırmak, arzu edilen iletişim sonuçlarını elde etmek için günlük iletişimimizde kullanabiliriz. Nöro L

Muğla Nlp Nedir?

Muğla NLP

Muğla NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Muğla NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. Muğla NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Muğla NLP üç boyutlu bir resim gibidir, herhangi bir yerden başlayıp resmin bütününe varabilirsiniz. NLP içsel deneyimleri inceler. Duygularımız davranışlarımızı oluşturur, duygularımızı değiştirirsek davranışlarımızda değişir. Muğla NLP insan yaşam modelinden uyarlanmıştır, mutlu, başarılı dilediği şeylere r

Muğla Nlp Açılımı

Muğla NLP

Düşünce kalıbı değiştirmeye başladığınızda ve alışkanlıklarınızı, nasıl bu engelleri aşmak için gereksinim duyacağınız vardır. Bu zihinsel koşullar geçmiş öğrenme inanç ve deneyimleri ile oluşturulan inanılıyordu. Bir kişinin beş duyu ile ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Sinir sistemiyle ilgili bir şey vardır sinirsel açıdan ilk özelliğidir. En önemli becerileri ve teknikleri kullanmak temel duyu durumun yanı sıra, bireyler zihin kontrol edebilmek için Muğla NLP çok faydalı olabilir. Bu Muğla NLP teknikleri iş yönetimi, satış, iletişimsel ve koçlukta da uygulanabilir. Swish tekniği en popüler nlp tekniklerinden biridir. Başarılı olmak ve hedeflerinize ulaşmak için bazı güçlü sırları iç görü verilecektir. Muğla Nlp, insanların yaşamlarını etkilemek için güç verebilir. İnsanın subjektif deneyimlerini, insan beyninin nasıl işlediğini, kişilerin nasıl düşündüğünü, öğrendiğini, kendilerini motive edi

Muğla Nlp

Muğla NLP

Muğla NLP hayatımızın her anında kullanılabilir. İşimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla ve dünya ile iletişimde; kolay öğrenmede, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin yok edilmesinde… vb) daha doğrusu insan olan her yerde ve insanın yaşadığı dünyayı yönetmesine gereksinim duyduğu her zaman kullanılabilir. Muğla NLP bireyin tüm hayatında kullanabileceği basit anlaşılabilir sade ve etlin yöntemler sunar. Bu yöntemlerle düşüncelerimizi davranışlarımızı duygularımızı tanımak ve kendimizi keşfetmek mümkün olmaktadır. Muğla NLP başarı ve başarısızlığın sağlın yada hastalığın bizim elimizde olduğunu anlatan bir yaşam biçimidir. Muğla NLP nin özü, bireyin yaşam kalitesini arttırmak, onu olumlu, ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkal

Muğla Nlp Teknikleri

Muğla NLP

'Neuro' Sinir Sistemiyle ilgilidir. Bizim beş duyumumuzla gelen Bilgiyi (information) beynimiz ve sinir sistemimizle işlemden geçirdiğimiz (process information) Nörolojiyle bağlantılı. Düşünme Kalıplarımızla ilgili Farkındalığımız geliştikçe, Bu Düşünce Kalıplarının Özel Yaşamımızdaki ve İş Hayatımızdaki Sonuçlarını Öğreneceğiz. Nasıl bu Sonuçları oluşturduğunu öğreneceğiz. Kişisel Gelişim Alanındaki ve Profesyonel Gelişim Alanındaki Başarımızın Anahtarlarından birisi bu Düşünce Kalıplarımızı kullanarak İçsel Kaynaklarımıza Nasıl Erişebileceğimizi Öğrenmemizdir. Beyin, bütün düşünsel faaliyetlerin merkezidir. Ancak onu yeterince tanımamaktayız. Beynimizin ancak %1 ini kullanmakta olduğumuz söylenmektedir. Beyin, diğer organlarımızı yönettiği gibi kendisini de yönetir. Bedendeki diğer organlardan farklı olarak beyin kendi kendine öğrenen bir sistemdir. Beyin iki yarım küreden oluşmaktadır.

 1 2