• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla NLP

Muğla NLP
Muğla NLP


Bazı insanlar dünyayı görüntülerle, bazıları seslerle, bazıları da dokunma ile ve hissettikleri ile daha iyi algılar. Dış dünyayı daha ziyade görüntülerle algılayan kişilere görsel, seslerle algılayan kişilere işitsel, dokunma ve hislerle algılayan kişilere ise dokunsal denir. Tüm insanlar bu 3 temsil sistemini de kullanır, ancak bunlardan biri diğerlerine göre daha üstündür.

Dilde bir takım genellemeler, silme ve çarpıtmalardan faydalanarak dili ustaca belirsiz kullanma sanatıdır. Böylece belirsiz dille karşımızdakini ikna etmenin yollarını arar ve başarılı bir iletişim kurarız. Bunlar aynı zamanda hipnotik dil kalıplarıdır.

Bu dil bilinçli zihni birbirine geçirir ve dikkati dağıtır, bilinçaltına ve diğer kaynaklara girişi mümkün kılar. Bunları itirazları uzaklaştırmak, arzu edilen iletişim sonuçlarını elde etmek için günlük iletişimimizde kullanabiliriz.

Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki Muğla NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.

Muğla NLP, bütünsel bakış açısını koruyarak detaylara odaklanma yöntemidir. Bireysel öz değişimi, kendin olmayı mümkün kılan, iç iletişimi maksimize eden bir araçtır. Herkes kendi içindeki yetenekleri, potansiyel gücü kullanmak ister. Zihnimiz adeta kullanma kılavuzuna sahip olmadığımız müthiş bir makinadır. Muğla NLP, bu makinanın kullanma kılavuzunu yazabilecek farkındalığı ve algılama kapasitesini kazanmak yolunda kullanılabilecek çok etkin bir araçtır. Amaç, bireyin kendisinin en iyi versiyonu olabilmesidir. Bir karınca, bir ağacı bir taş kadar mükemmel; özdür.

Muğla NLP nasıl düşünüp, hissettiğimizi inceler, yaşamın her alanındaki mükemmeliyeti araştırır ve modellendirir. Başarı sanatı Muğla NLP, kişisel performansı geliştiren, sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisi kazandıran bir kişisel gelişim bilimidir. Muğla NLP ışığında kişi, kendine olan güvenini kazanır ve yeteneklerini ortaya çıkarır. Motivasyon, karar verme stratejileri ve iletişim becerilerini geliştirerek, kalıcı ve hızlı öğrenme gerçekleşir. İç çatışmaları yok ederek daha mutlu, daha başarılı ve daha aktif bir yaşam sürmemizi sağlar. 

Muğla NLP beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yönlerini öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok etmeye, dil eğitiminden kolay ve kalıcı öğrenmeye, iletişim becerilerini geliştirmeye kadar insanın içinde olduğu hemen her alandaki kişisel gelişim aracıdır.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Muğla NLP başlıklı 1173 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın